WiFire - elektronika s WiFi

17.6.2020

Tento nový model nadväzuje na jednoduchosť modelov Grand ECO a navyše prináša prostredníctvom Wi-Fi technológie nové možnosti prepojenia elektroniky s mobilom, tabletom alebo PC

WiFire - elektronika s WiFi

WiFire - elektronika s WiFi

17.6.2020

Tento nový model nadväzuje na jednoduchosť modelov Grand ECO a navyše prináša prostredníctvom Wi-Fi technológie nové možnosti prepojenia elektroniky s mobilom, tabletom alebo PC

WiFire - elektronika s WiFi

WiFire - elektronika s WiFi

17.6.2020

Tento nový model nadväzuje na jednoduchosť modelov Grand ECO a navyše prináša prostredníctvom Wi-Fi technológie nové možnosti prepojenia elektroniky s mobilom, tabletom alebo PC

WiFire - elektronika s WiFi

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

archív noviniek

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

17.6.2020

WiFire - elektronika s WiFi

17.6.2020

WiFire - elektronika s WiFi

17.6.2020

WiFire - elektronika s WiFi

17.6.2020

WiFire - elektronika s WiFi

17.6.2020

WiFire - elektronika s WiFi

17.6.2020