WiFire - elektronika s WiFi

17. 6. 2020

Tento nový model nadväzuje na jednoduchosť modelov Grand ECO a navyše prináša prostredníctvom Wi-Fi technológie nové možnosti prepojenia elektroniky s mobilom, tabletom alebo PC

WiFire - elektronika s WiFi

WiFire - elektronika s WiFi

17. 6. 2020

Tento nový model nadväzuje na jednoduchosť modelov Grand ECO a navyše prináša prostredníctvom Wi-Fi technológie nové možnosti prepojenia elektroniky s mobilom, tabletom alebo PC

WiFire - elektronika s WiFi

WiFire - elektronika s WiFi

17. 6. 2020

Tento nový model nadväzuje na jednoduchosť modelov Grand ECO a navyše prináša prostredníctvom Wi-Fi technológie nové možnosti prepojenia elektroniky s mobilom, tabletom alebo PC

WiFire - elektronika s WiFi

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

archív noviniek

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

17. 6. 2020

WiFire - elektronika s WiFi

17. 6. 2020

WiFire - elektronika s WiFi

17. 6. 2020

WiFire - elektronika s WiFi

17. 6. 2020

WiFire - elektronika s WiFi

17. 6. 2020

WiFire - elektronika s WiFi

17. 6. 2020